Privacy statement
Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers en ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over mij
De website www.gerryvanherpen.nl wordt beheerd door Gerry van Herpen. Gerry van Herpen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Mijn gegevens zijn:
Gerry van Herpen
Oliemeulen 8, 5384 MR Heesch, Nederland
KvK nummer: 17195953

Contact:
info@gerryvanherpen.nl
www.gerryvanherpen.nl

Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer je online het contactformulier invult, of via mail andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats
Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
  • Je naam en e–mailadres gebruik ik voor het maken van een afspraak en het toesturen van de nodige informatie en om een planning te maken voor het volgen van een cursus naar je wens.
  • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e–mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
  • Je geboortedatum gebruik ik alleen als je een aanvraag doet voor een meting van bloesemremedies en de geboortedatum van je kindje voor het vaststellen wanneer je kunt starten met de cursus babymassage
Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden of wettelijk, voor de belastingaangifte.

Met wie ‘deel’ ik je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Yourhosting, waar de website van Gerry van Herpen gehost wordt. Indien je een factuur ontvangt voor een cursus of een van mijn diensten, dan zullen je gegevens ook in mijn boekhouding worden verwerkt. Betrokken partijen die jouw gegevens verwerken zijn mijn boekhouder (administratie kantoor Kleijngeld in Heesch) en de belastingdienst zou inzage in mijn boekhouding kunnen vorderen, en daarmee jouw persoonsgegevens zien. Met partijen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten, of verwijs ik je naar de privacy verklaring van de betreffende organisatie, waarin zij aangeven hoe ze met persoonlijke gegevens om gaan.

Cookies
Op dit moment maak ik geen gebruik van Cookies.

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Gegevens die van belang zijn voor mijn administratie bewaar ik 7 jaar (de wettelijke bewaartermijn).

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen via·info@gerryvanherpen.nl. Tot slot heb je het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de·Authoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina staat ten alle tijde de laatste en meest actuele versie. Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers en ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.