bannerbloesem2roze
m1

webdesign www.mooiaf.nl

m8

Inspirerend opvoeden

De cursus Inspirerend opvoeden geeft je diepere inzichten in het opvoeden van je kind in onze huidige, vaak jachtige maatschappij. Je leert op een nieuwe manier kijken naar je kind en naar de rol die je als ouder hebt. Deze cursus kan gevolgd worden door ouders met kinderen van verschillende leeftijden, die gemerkt hebben dat hun kind(eren) gevoelig reageert (reageren) op de prikkels van alledag.

De cursus is zeker ook geschikt voor ouders die hun kind op een bewuste, positieve manier en vanuit hun gevoel willen opvoeden.

m14